UZMANLIK ALANLARIMIZ

İNSAAT YÖNETİMİ

Modern inşaat is programı, çevresel koşullar, yasal yükümlülükler. maliyet ve kaynak gibi parametrelerin iç içe geçtiği kompleks bir çalışma sahasıdır. Uzman tavsiyesi ve yönlendirmesi olmadan, proje başarısızlık riski taşır ve olası risklerin gerçekleşmesiyle müsteri maddi zarar gorüp yasal mesuliyetler altına girebilir. Proje yönetimi,yatrımcının, proje geliştiricinin veya mülk sahbinin belirlediği hedefleri, projeleri do§rultusunda başarılı kılmak için sürekli değişen parametreleri de göz önünde bulundurarak gerçekleştirmesinde yardımcı olur.

PROJELERİMİZ

KENTSEL DÖNÜŞÜM

31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6306 sayılı Kanuna göre; eski bir bina için, Bakanlıkça onaylanmış “ekonomik ömrünü tamamlamış” olduğu konusunda bir rapor verilir ise; arsa sahipleri yeniden yaptırma, müteahhit seçimi, yeni dairelerin büyüklüğü gibi konularda artık “oybirliği” ile değil, üçte iki çoğunlukla karar verilmektedir. Bu şekilde ekonomik ömrünü tamamlamış olan binalar için tüm maliklerinin muvafakati aranmamakta, yeniden inşa sadece bir veya iki daire veya dükkân sahibinin karşı çıkmasıyla engellenememektedir.

Arsalarınız ve Ekonomik ömrünü tamamlamış tanışınamaz yapılarınızı modern, güvenli ve
kazançlı bir yapıya dönüştürüyoruz.

TEKLİF İSTE

İÇ MİMARLIK

Modern bir mekanın görsel, fonksiyonel ve teknolojik alt yapısını oluşturabilmek için farklı disiplinlerin yönlendirmesini en iyi şekilde kullanırız. Tasarımlarımızı ve uygulamalarımızı her zaman bu kriterlerin ve önceki deneyimlerimizin üzerine kurarız.

PROJELERİMİZ